Garanti og reklamasjon

Dersom ikke annet angis har kunden alltid 1 års garanti på produkter som kjøpes av oss. Garantien omfatter material- og fabrikasjonsfeil.

Våre batterier har 1 års garanti under forutsetning av at brukermanualer følges.

Reklamasjon må senest skje 2 år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5 år.

Se ellers betingelser for utfyllende opplysninger om garanti og reklamasjon.

Spesielle betingelser

  • For mopeder fra UGBEST gis det 4 års garanti på rammen.
  • For mopeder fra Govecs gis det 2 års garanti.