Hvorfor velge elektrisk moped?

Glem lukt og sjenerende støy når du kjører med en elektrisk moped. Den mest plagsomme lyden er den som oppstår på grunn av friksjonen mellom veien og dekkene. Lukt, den kommer fra omgivelsene.

På grunn av svært få bevegelige deler er vedlikeholdskostnadene til en elektrisk moped meget lav sammenlignet med en fossildrevet moped. Det sikrer en høy grad av driftsikkerhet.


Kostnadene per kjørte kilometer med en elektrisk moped vil være meget lave sammenlignet med en fossildrevet variant. Med en strømpris på 1,- per kWt vil det gi en ca. pris på mindre enn 0,3 kr/per 10 km, eller 1-2 kroner for å lade batteriet fult (avhengig av modell).
 
Elektriske mopeder selges allerede i dag i et stort antall i Europa, USA og i andre verdensdeler.

Hvorfor er elektrisk moped fremtiden?

Elektriske mopeder vil i nær framtid kunne overta markedet for tohjulinger med motor som fremdriftsmiddel.

Elektrisk moped har alle mange fordeler sammenlignet med en fossil variant:

  • Lukter ikke

  • Bråker ikke

  • Lave kjørekostnader

  • Lave vedlikeholdskostnader

  • Oppleves kvikk og sterk fra start

  • Fornybar og miljøvennlig energikilde (99% av all kraftproduksjon i Norge er fornybar)

Utviklingen av batterier fortsetter i et raskt tempo. Det er forventet at prisen på litium-ionbatterier vil halvere seg, samtidig med at ladekapasiteten vil doble seg (Wh/kg) fram mot år 2020. Det vil gjøre elektriske mopeder til morgendagens foretrukne teknologiløsning.​

Velger du å kjøre en elektrisk moped har du valgt et grønt alternativt.