Litiumbatteri

Den store fordelen med Litiumbatterier (eller Litium-ionbatterier) er at de er mindre, lettere og mer kraftfulle sammenlignet med blysyre eller Silicon Gel -batterier med samme kapasitet. Litiumbatterier har ingen memory(minne) -effekt og kan klattlades. De kan også takle mange opp- og utladninger, med opp til 800-1000 utladninger. Batteriet har også lavere selvutlading enn andre batterier, og høyere virkningsgrad (rundt 95%).

Ulempen med litiumbatterier er at de har høyere anskaffelseskostnad enn andre batterier (som Silicone-Gel -batterier), og er mer sårbare for temperatur. 

På grunn av lav vekt og liten plass egner disse batteriene seg svært godt til å være avtakbare (flyttbare) for opplading andre plasser.

Det er forventet at prisen på litium-ionbatterier vil halvere seg, samtidig med at ladekapasiteten vil doble seg (Wt/kg) fram mot år 2020.

Hvordan forlenge levetiden på litiumbatteri? Her er noen tips: 

1. Ikke overlad batteriet, standard lader vil lade batteriet fullt etter ca. 4-6 timer (laderen stopper ved full oppladning).
2. Ikke tøm batteriet fullstendig.

3. Lad ikke batteriet under 0°C.
4. Sørg for at batteriet ikke er tomt innen en lang periode uten bruk (ca. 40-60% kapasitet er ideelt ved langtidslagring).
5. Oppbevar batteriet i romtemperatur mellom 0 til 30°C ved langtidslagring.
6. Påse at hovedbryteren (sikringen) på mopeden er avslått ved langtidslagring, eller at batteriet er frakoblet mopeden.
7. Lad batteriet hver 3. måned.