Motor

Alle modeller vi selger leveres med børsteløs DC motorer som er den mest vanlige på elektriske kjøretøy idag på grunn av bedre effektivitet sammenlignet med børstemotorer.

Govecs benytter seg av motor med drivreim til bakhjulet. Det sikrer en mykere akselerasjon og lavere egenvekt på hjulet.

UGBEST benytter seg motor plassert i navet på hjulet.

Styringsenhet

En viktig integrert del av en elektrisk moped er styringsenheten (kontrolleren). Det er den delen som styrer/kontrollerer effekten som går til motor fra batteriet og kan kalles hjernen i systemet. Avhengig av type og kvalitet, oppstår det et tap i kraft-elektronikken ved styring av motoren som vil gå utover rekkevidden.

Ved å konfigurere eller endre styringsenheten, er det mulig å endre hvor fort kjøretøyet akselererer. Styringsenheten har mulighet for manuell konfigurasjon ved hjelp av tilkoblet datamaskin slik at responsen og oppførselen til mopeden blir tilpasset føreren. Den kan også supplere med informasjon om kjøring eller problemer knyttet til systemet.

Batteri beskyttelse system

BMS (Battery Management System) er et batteri-beskyttelsesystem som benyttes på mopedene med litiumbatteri. Det er basert på å lade den cellen med lavest nivå først (balansert ladning), slik at majoriteten av ladningen går til de tomme battericellene (et 60V batteri består av mange battericeller i serie).

For alle typer systemer basert på batteridrift så vil systemet stoppe hvis en battericelle går tom selv om resterende battericeller ikke er tomme. Med et BMS batteri-beskyttelsesystem sikrer det at alle battericellene har lik ladning får å sikre best mulig kapasitet og rekkevidde.
BMS systemet sikrer også batteriet for overladning, og vil også beskytte batteriet fra å tømmes fullstendig (noe som er skadelig for et litiumbatteri).

Regenerering

For nedbremsing er det mulig å benytte seg av regenerering og bremse ved hjelp av motoren. Ved regenerering føres strømmen tilbake til batteriet, og man oppnår lengre rekkevidde. Det finnes to måter å regenerere på modellene vi fører:

  • Ved å trykke lett på bremsehendelen

  • Ved å slippe/sette gasshendelen til null


Det er mulighet til å konfigurere individuelt oppsett ved hjelp av dataverktøy. Standard konfigurasjon er regenerering ved hjelp av bremsehendel.