Service og reparasjon

Vi utfører service og reparasjoner ved vårt serviceverksted i Ås. I Follo, Østfold, Oslo og omegn har vi mulighet til å komme og løse eventuelle problemer med produktene hjemme hos kunde. For feil eller problemer med produktene i ditt distrikt, samarbeider vi med lokale MC verksteder. Kontakt oss for finne frem til ditt lokale verksted. Ved garantisaker vil El-Moped AS bære kostnadene.


Med hjelp av dataverktøy har vi mulighet til å koble oss til den elektroniske styrings-enheten på mopeden for endring av oppsett og oppførsel, samt feilavlesning.