Silicone-Gel-batteri

Silicone-Gel-batteri (også kjent som "gelcelle") er et batteri med en elektrolytt gelifisert celle. Det er svovelsyre blandet med silisiumstøv, noe som gjør at massen blir en gelékonsistens. Silicone-Gel-batterier er dyrere enn vanlige blysyre-batterier, men fordelen er lavere vekt og plassbesparelse. Batteriet har også høyere opp- og utladningsevne.
I motsetning til et blysyre-batteri, må ikke disse batteriene stå oppreist. Gel-batterier reduserer fordampning, søl (og påfølgende korrosjonsproblemer) som ofte er et problem for våt-celle batteri, og kan skilte med større motstand mot ekstreme temperaturer (-50° til +70°C), støt og vibrasjoner. De kan takle over 600 syklusladninger (50% DOD).
Silicone-Gel-batterier er et meget konkurransedyktig alternativt til litiumbatterier med lave anskaffelseskostnader, ingen memory(minne) -effekt, meget driftsikkert, og stor utladningsevne.

Hvordan forlenge levetiden på Silicone-Gel-batteri? Her er noen tips: 

1. Ikke overlad batteriet, standard lader vil lade fullt etter ca. 4-6 timer (laderen stopper ved full ladning).
2. Ikke tøm batteriet fullstendig.

3. Sørg for at batteriet er fulladet innen en lang periode uten bruk.
4. Påse at hovedbryteren (sikringen) på mopeden er avslått ved langtidslagring.
5. Lad batteriet hver 3. måned.
 
Det bør bemerkes at batteriet endres hvis det har stått ubrukt en lengre tid. Den elektriske kapasiteten er mindre enn vanlig, og utladningstiden blir kortere. Batteriet er enkelt å aktivere tilbake til normaltilstand, etter noen opp- og utladninger vil det oppføre seg som normalt (det kan trenge flere oppladninger i kaldt klima for å oppnå normaltilstand).